Cennik usług

Odpłatność za nasze usługi określana jest w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem i zależy od kilku czynników:

  • zakresu i formy współpracy,
  • formy prowadzonej ewidencji księgowej (ewidencja przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego, księga przychodu i rozchodu, pełna księgowość),
  • czy firma jest podatnikiem VAT,
  • liczby dokumentów podlegających księgowaniu (np. faktur zakupu, faktur sprzedaży, dowodów wewnętrznych, not księgowych),
  • liczby pracowników i zleceniobiorców.

Ustalona cena przybiera formę stałego comiesięcznego ryczałtu za uzgodniony z Państwem zakres usług. Wysokość opłaty ulega zmianie wraz ze zmianą warunków współpracy.

Jeżeli zainteresowali się Państwo naszą ofertą, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie lub telefonicznie pod nr 606 871 112, podając informacje, o których mowa wyżej, a my podamy przybliżoną cenę za usługi.

Dokładna cena zostanie ustalona w bezpośredniej rozmowie z Klientem, po zapoznaniu się szczegółowo z firmą, dla której mamy świadczyć usługi.