Oferta

Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm.

Oferujemy następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych,
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczenia z urzędami skarbowymi i ZUS,
 • elektroniczną transmisję dokumentów ZUS przy wykorzystaniu programu PŁATNIK,
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych VZM.

Dodatkowe usługi:

 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,
 • usługi niestandardowe według indywidualnych potrzeb Klienta.

Gwarantujemy:

 • rzetelność,
 • fachowość,
 • terminowość,
 • poufność informacji.